Pasākumi

Ik pa laikam mūsu stallī notiek dažāda veida pasākumi. Katru gadu pavasarī tiek rīkots viens no Horse Trail posmiem. Tāpat arī staļļa saimnieks Raivo Saļms ik gadu vada teorētiskās un praktiskās nodarbības Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mūžizglītības studentiem. Pie mums ir rīkoti arī ārzemju viestreneru un citu zirgu speciālistu semināri.